***—-SAYFA 80—-***
SORU-1-En yağışlı bölgeler nerelerdir?

En yağışlı bölgeler, ekvatoral kuşak, orta kuşak karalarının batı kıyıları ve Musonlar bölgesidir

SORU-2-Bu bölgelerde yağışın çok olmasının nedenleri nelerdir?

Bu bölgeler ekvatoral kuşakta yer alır. Buralarda sürekli sıcak ve nemlidir. Nem oranı yüksektir. Sürekli ısınmadan dolayı buralarda yıl boyunca yükselici hava hareketi görülür ve yükselim yağışları yaygın olarak görülür. Muson iklim bölgesinde denizden gelen nemli rüzgârlar ve dağların etkisi, Kıtaların batım kıyılarında ise denizden gelen batı rüzgârlarının getirdiği bol nemli havaların etkisi vardır.


SORU-3- Dünyada en az yağış alan bölgeler nelerdir?

En az yağışlı bölgeler, orta kuşak karalarının dağlarla çevrili iç kısımları ile dönence altı bölgeleri ve kutuplar çevresidir.

SORU-4-Bu bölgelerde yağışın az olma sebepleri nelerdir?

Karalar içerisinde kalmış kısımlar denizel hava kütlelerine kapalı nemin az olduğu yerlerdir.Yine dönenceler çevresi Dinamik yüksek basınç merkezleridir burada havalar alçalıcı özellik gösterir ve yağış oluşturmaz.

SORU-5-Yağış dağılışı ile enlem arasında paralellik var mıdır?

Yağış dağılışı ile enlem arasında belli ölçülerde bir paralellikten bahsedilebilir.Genel olarak ekvator bölgesi bol yağışlı kutuplar bölgesi az yağışlıdır.Ancak yağışa etki eden Yer şekilleri, yükseklik,bitki örtüsü,dağların uzanış yönü,denize uzaklık gibi etkenler bu paralelliğin kesin ve net olmasını engellemektedir.

——SAYFA 89——-

LİSE1. SINIFLAR SAYFA 89 İKLİM TİPLERİ **ÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU-1-Karalar yarım kürelere eşit oranda dağılsaydı yeryüzünde sıcaklık değişiminde nasıl bir değişme olurdu?

Karaların eşit dağılması demek sıcaklığın yarım küreler arasında daha dengeli dağılmasına yol açacaktı.Kuzey yarım küre de karalar fazla olduğu için kuzey yarım kürenin sıcaklık ortalamaları güney yarım küreye oranla daha fazladır.Çünkü karalar denizlere oranla daha fazla ısınır bu durum olmazsa sıcaklık dağılımı iki yarım küre arasında daha dengeli olacaktı.

SORU-2-Ekvatoral iklim tipinde konveksiyonel yağışların görülmesinin nedenlerini açıklayınız?

Konveksiyonel yağışlar ısınan havanın yükselmesi ve soğuması sonucu oluşur.Ekvatoral bölgede yıl boyu sıcaklık şartları yüksek olduğu için ısınan hava yükselecek soğuyarak yağış bırakır.Bu olaya nemlilik şartlarıda eklenince bölgede sürekli bu şekilde yağışlar görülür.

SORU-3-Akdeniz ikliminde görülen yaz sıcaklığı ve kuraklık hangi iklim olaylarıyla bağlantılıdır?

Güneyden gelen sıcak karakterli hava kütlelerinin etkisi sonucu nem açığı oluşur şiddetli buharlaşma ile birlikte kuraklık oluşumunda etkili olur.

SORU-4-Kıtaların batı kıyılarındaki sıcak su akıntıları ve nemli batı rüzgarları hangi

iklim tipinin oluşmasında etkilidir?

Okyanusal iklim

SORU-5-Okyanusal iklimde nemliliğin fazla olması yıllık yağış miktarını nasıl etkiler?

Yıllık yağış miktarını arttırıcı etki yapar.Nemlilik şartlarının yüksek olması yağış miktarınıda arttırır.

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1-Nem yetersizliği

2-Sıcaklık

3-Yükselerek soğuması ve yağışa

4-Troposfer

5-Su buharı

6-Kısa süreli

7-Hava Durumu

8-Meteoroloji

9-Uzun süreli

10-Klimatoloji bilimi

11-Hava durumu

12-Barometre

13-Yükselici hava

14-YB alanlarından AB alanlarına eser

15-Dünyanın günlük hareketi

16-Maxsimum nem

17-Konveksiyonel—-cephe (frontal)

18-Hava kütlesi

19-30 derece

Aşağıdaki yargıların Karşısına ‘İKLİM ve HAVA DURUMU ifadelerinden uygun olanları yerleştiriniz.

1- Hava durumu

2- İklim

3- İklim

DOĞRU YANLIŞ SORULARI

1-D 2-Y 3- D 4- Y 5- D 6- Y 7- D 8- Y 9- D 10- Y 11- Y 12- D 13- D

TEST SORULARI

1- A 2- C 3-B 4- D 5- D 6- E 7- A 8- B 9- D 10-A 11- B 12-D